Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2014

volkeer
2708 7de4 500
Reposted byshitsuriwhoisjimmy

February 05 2014

volkeer
Play fullscreen
Noc cudów - czyli odświeżanie wspomnień i bujanie się w rytm :3

February 01 2014

volkeer

Kolejne wspomnienia pana O.

Moja dusza jest poharatana, a ja sam zachowuje się jak ten chory psychicznie Joker z kart. Sztuczne ułożenie warg, dobra mina do złej gry i obłęd w oczach. Paranoja powiadasz? Spróbuj tak przetrwac.
Reposted byshitsuriNothingIsTrue

January 31 2014

volkeer
Czys­te ser­ce przyw­ra­ca wzrok, oczyszcza oczy. 
— Anna Kamieńska

January 30 2014

volkeer
6176 7069 500

January 25 2014

volkeer
Nazywałem ją Różą...
Pachniała jak Róża ...
Czyżby miała więc kolce jak róża?
— Wieczorne przemyślenia pana O
volkeer
6861 4d3c
Reposted fromlipcoweczeresnie lipcoweczeresnie viak0k0nut k0k0nut
volkeer
2772 2e6e 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viak0k0nut k0k0nut
0084 a682 500
Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viak0k0nut k0k0nut
4261 2d28 500
Reposted fromdeviate deviate viak0k0nut k0k0nut
volkeer
Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— Camila Lackberg "Księżniczka z lodu"
Reposted fromkonwalia konwalia vianimfomanka nimfomanka
volkeer
7663 830c
Reposted fromscorpix scorpix vianimfomanka nimfomanka
volkeer
8501 09ff
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vianimfomanka nimfomanka
volkeer
9280 72f2 500
Reposted fromallnight allnight vianimfomanka nimfomanka
volkeer
9734 468b
volkeer
1775 e0a7 500
Reposted fromladygrey ladygrey vianimfomanka nimfomanka
volkeer
1825 5a3a
Reposted fromgosiewska gosiewska vianimfomanka nimfomanka
volkeer
7965 7122 500
Reposted fromumorusana umorusana viajatonieja jatonieja
8351 cc8d 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viajatonieja jatonieja
8805 fe40
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viajatonieja jatonieja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl